మెంటల్ మదిలో రివ్యూ

CRITICS METER

Average Critics Rating: 3
Total Critics:1

AUDIENCE METER

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4.00 out of 5)
Loading...
movie-poster
Release Date

Critic Reviews for The Boxtrolls

మెంటల్ మదిలో - కన్ఫ్యూషన్ లేకండా చూసి ఆనందించే చిత్రం 
Rating: 3.25/5

http://www.teluguodu.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here