పవన్ కళ్యాణ్ వల్ల మాకు నష్టం ఏమి జరగదు.

 

జగన్ వస్తున్న సార్వత్రిక ఎన్నికలో గెలుస్తాం అని గట్టి నమ్మకంతో ఉన్నారు.వైసీపీ అధినేత ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ లో పవన్ కళ్యాణ్ ఎలాంటి మార్పులు చేయలేరు అన్ని నముతున్నారు. 2014 ఎన్నికలో బీజేపీ, తెలుగుదేశం మరియు జనసేన పార్టీలు కలిసినా ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ లో పెద్ద వేత్యాసం లేదు అని అన్నారు. వస్తున్న ఎన్నికలో పోతుల గురించి ఇంకా ఆలోచనలు లేవు, దానికి ఇంకా సమయం ఉంది అని అయన అన్నారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *